Istorija

Elektrėnų vaikų globos namai įsteigti 2000 m. liepos 26 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos ir Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapijos pastoracinės tarybos steigimo sutartimi.

Šiuose vaikų namuose gyvena 32 našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai nuo 1 iki 18 metų. Jie apgyvendinti 3 šeimynose (po 8-13 vaikų kiekvienoje šeimynoje).

 

 

Steigėjai

Elektrėnų savivaldybės taryba ir Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapija.

Misija

Teikti socialinę ir dvasinę pagalbą be tėvų globos likusiems vaikams, formuoti krikščioniškomis vertybėmis pagrįstas gyvenimo nuostatas.

Vizija

Išugdyti visapusiškai išsilavinusią, dorą, kūrybingą, laisvą, sugebančią ateityje pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, asmenybę.

Vaikų globos namų tikslas

užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui (toliau vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galetų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Vaikų globos namų uždaviniai:

1. užtikrinti ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams;

2. palaikyti šeimai artimą aplinką, kurioje vaikas galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę;

3. padėti išsiugdyti teigiamą požiūrį į darbą, mokymąsi, gražią aplinką, gerbti ir tausoti visas materialines gėrybes;

4. stiprinti vaikų psichinę bei fizinę sveikatą, garantuoti jų saugumą.